Volt Slovensko

Pragmaticky. Progresívne. Paneurópsky.

Európske výzvy si vyžadujú európske riešenia. Národné politické strany narážajú v modernej dobe na svoje limity a populisti a nacionalisti ohrozujú naše spoločné spolužitie v Európe.

Hlavným kľúčom k lepšej európskej budúcnosti ste vy.

Aktuality

Volt

Chat s europoslankyňou Sophie in 't Veld na tému „Zmysel v politike“

17. 9. 2023, 8:12:33

O nás

Volt Europa je celoeurópska politická strana, ktorá má za cieľ navrátiť dôveru v politiku a už dnes formuje budúcnosť Európy. Je to strana, ktorá posilní našu spoločnú Európu.

Spoločne môžeme z Európy vytvárať prepojenejší kontinent, ktorý bude mať tie najvyššie štandardy ochrany životného prostredia, kde občania dokážu rozvíjať svoj skutočný potenciál, a kde majú dostatočné nástroje, schopnosti a čas na to, aby dokázali ovplyvňovať dianie okolo seba.

Vďaka politike, ktorú robíme skutočne odspodu, vďaka aktivitám a iniciatívam, ktoré organizujeme, prepájame lokálnu úroveň so štátnou a celoeurópskou politikou.

Poďme našu budúcnosť utvárať spoločne!

volt europa

Zjednotená Európa

Naša vízia spočíva v skutočne demokratickej Európe, v ktorej existujú rovnaké príležitosti a zlepšujú sa životné podmienky pre všetkých. Našou misiou je riešenie otázok ako sú sloboda, spravodlivosť, udržateľnosť, alebo hospodárska nerovnosť.

Demokratickým zjednotením našich síl sa snažíme vytvoriť silnú, zodpovednú a transparentnú európsku vládu, ktorá koná v záujme všetkých Európanov.

Veríme v reformu Európy s cieľom vybudovať skutočnú európsku demokraciu.

Myslíme si, že dokážeme formovať Európu na spoločnosť, v ktorej sa dosahujú najvyššie štandardy ľudského, sociálneho, environmentálneho a technického rozvoja. Je čas na zmenu.

Volt v iných krajinách