Volt Slovensko

Celoeurópske progresívne hnutie

Európa je tu!

Volt Europa je celoeurópska politická strana, ktorá má za cieľ navrátiť dôveru v politiku a už dnes formuje budúcnosť Európy! Strana, ktorá posilní našu spoločnú Európu!

Sme strana ľudí, ktorí vnímajú hrozbu populizmu a nacionalizmu, rovnako tak korupčného konania. Rozhodli sme sa, že je čas na to, prevziať iniciatívu. Je čas na to, aby sme začali utvárať našu vlastnú budúcnosť a aby sme nedovolili minulosti, aby rozhodovala o tom, v akej spoločnosti budeme žiť.

Spoločne môžeme z Európy vytvárať prepojenejší kontinent, ktorý bude mať tie najvyššie štandardy ochrany životného prostredia, kde občania dokážu rozvíjať svoj skutočný potenciál a kde majú dostatočné nástroje a schopnosti na to, aby dokázali ovplyvňovať dianie okolo seba.

Vďaka politike, ktorú robíme skutočne odspodu, vďaka aktivitám a iniciatívam, ktoré organizujeme, prepájame lokálnu úroveň so štátnou a celoeurópskou politikou.

Pridajte sa k nám, poďme našu budúcnosť utvárať spoločne!

Vízia

Naša vízia spočíva v skutočne demokratickej Európe, v ktorej existujú rovnaké príležitosti a zlepšujú sa životné podmienky pre všetkých.

Misia

Našou misiou je riešenie otázok ako sú sloboda, spravodlivosť, udržateľnosť, migrácia, terorizmus alebo hospodárska nerovnosť.

Priblížte a nájdete nás